LANDŞAFT
Məkanın özü qədər ətrafı da gərək ki,  gözəl olsun və bir pazılı tamamlayan hissəsi qədər uyğun gəlsin.  Məkanın eksteryeri ilə vəhdət təşkil edən hər bir məkan ecazkar olur. Biz bu harmoniyanı yaradacağıq.